سنسورهای هوشمند

 

 

 

 

 

اسمارت اسکوپ

مبدلی با دقت بالاتر از مدل های مشابه بمنظور تفسیر اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری به روش FBG که در کاربردهای خاص و حساس اندازه‌گیری نسبتاً پایداری ارائه می نماید. دانلود کاتالوگ


 

 

اسمارت اسکن

اسمارت اسکن یک مبدل سریع جهت اندازه‌گیری پارامترهای متغیر با قابلیت میانگین‌یابی که با دقت بسیار بالا اندازه‌گیری نسبتاً پایداری دارد. دانلود کاتالوگ


 

 

اسمارت اکسل HF

حسگر شتاب‌سنج تک‌محوره که با استفاده از تکنولوژی FBG جهت اندازه‌گیری لرزش های فرکانس بالا مناسب می باشد. دانلود کاتالوگ


 

 

اسمارت سونیک

یک حسگر اندازه‌گیری صوتی نسبتاً پیشرفته که در مقایسه با سایر مبدلها عملکرد و قیمت مناسب تری ارائه می دهد. دانلود کاتالوگ


 

 

 

 

اسمارت پچ

یک حسگر دما/کرنش انعطاف‌پذیر که بر روی سطح نصب میشود. مقاومت بالایی داشته و بصورت تکی یا چندتایی قابل استفاده میباشد. دانلود کاتالوگ


 

اسمارت فلو

جهت اندازه‌گیری جریان و کیفیت بخار با هزینه پایین استفاده میگردد. عملکرد آن بدین صورت است که درون لوله قرار گرفته و با برخورد جریان سیال به تیغه آن، اندازه‌گیری را انجام می دهد.  دانلود کاتالوگ


 

 

 

اسمارت پورت
وسیله اندازه‌گیری دما و فشار جهت اندازه‌گیری فشار توزیع یافته در چاه های هیدروکربن و سایر محیط های بسیار خشن. دانلود کاتالوگ

 

اسمارت لینک
یک اتصال مستحکم درون‌چاهی که بمنظور ارتباط دادن چندین اسمارت پورت و ایجاد یک رشته حسگر استفاده می گردد. دانلود کاتالوگ