دیدگاه ها

نام انگلیسی شرکت، Simeng، از عبارت Sustainable Innovative Meritorious Engineering گرفته شده که به معنای مهندسی پایدار نوآور و شایسته می باشد.
پایداری : ما بدنبال روابط حرفه ای پایدار با شرکاء و مشتریان خود هستیم. از این رو ارتباطات خود را از میان پیشگامان شناخته شده و معتبر صنعت و تجارت انتخاب کرده، شالوده کسب و کار را بر اساس سود مشترک بنا نهاده ایم.
نوآوری : ما بدنبال ارائه راهکارها، محصولات و خدمات نوین به بازار هستیم. نوآوری اساس عملکرد ما در انتخاب محصولات میباشد.
شایستگی : ما متعهد به ارائه راه حل های مفید مهندسی، جهت حفظ منافع مشتریانمان هستیم. کارآمدی، تاثیرگذاری و کاهش هزینه، معیار محصولات ما است.
سیما سنج صنعت به عنوان بازوی اجرایی سیمنج در ایران متعهد به همین دیدگاه هاست.

 

ارزش ها

قابل اطمینان بودن : محصولات ارایه شده بر اساس استانداردها و تاییدیه های مورد پذیرش نهادهای بین المللی میباشند.
کیفیت : ما متعهد به ارائه شواهد و مستندات تضمین کیفیت، مطابق با استاندارهای بین المللی به مصرف کنندگان نهایی مان هستیم.
حمایت اجتماعی : سیما سنج صنعت نسبت به جامعه و نسل بعدی متعهد است که با ارائه فناوری های سازگار با محیط زیست اقدام به ایجاد فرصت برای متخصصین نماید.
شفافیت : به عنوان یک کسب و کار ثبت شده در بریتانیا تحت قانون Companies Act 2006، سیما سنج صنعت متعهد به روابط مالی و حرفه ای شفاف است.